Ledige stillinger

Her legger vi ut ledige stillinger hos oss på Lier Bygdetun.

Ta kontakt

Stilling ledig som museumshåndverker / driftsleder på lier bygdetun

Lier Bygdetun søker museumshåndverker / driftsleder fra høsten 2020, med ansettelse senest 01.01.21. 

Lier Bygdetun ligger flott til i Lierdalen, som en oase der du kan oppleve lokalhistorien i et levende miljø. Uteområdet er alltid åpent, mens bygningene åpnes i sammenheng med arrangement, eller etter nærmere avtale. Bygdetunet drives med stor dugnadsinnsats fra frivillige, i tett samarbeid med Lier Historielag. 

Det er et stort utvalg aktiviteter med intimkonserter, kulturkafé, slåttedag, håndverksdag, Eplefestival og julemarkedet “Glædelig jul”. Kafeen holder åpen i sommermånedene. Vi tar også imot grupper til omvisning og bevertning. Heg gjestgiveri leies ut til selskaper som konfirmasjon og barnedåp, samt til møter og kurs.  

Bygdetunet består i dag av 11 bygninger, og planen er at vi skal sette opp 7-8 bygninger til de neste ti årene. Våningshuset fra Egge er det neste som skal opp. Deretter er planen å gjenreise stua fra husmannsplassen Åsløkka. Det skal anlegges gårdsdam, og stabbur og fjøs til tunene skal reises. 

Det er tre ansatte med til sammen 1,75 årsverk på Bygdetunet. Den frivillige innsatsen er beregnet til ca. 11 årsverk.

Stillingsprosent

50 % fast stilling, med mulighet for utvidelse.

Arbeidsgiver

Stiftelsen Lier Bygdetun.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god fagmessig utvikling av bygninger og anlegg i tråd med vedtekter, økonomi og planer på Lier Bygdetun.
 • Planlegge og gjennomføre vedlikehold av bygningene og uteområdene.
 • Prosjektledelse av bygg som skal settes opp (prosjektering, budsjettering, økonomistyring og arbeidsledelse)
 • Lede og tilrettelegge for frivillig praktisk arbeid
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Følge opp rammeavtaler for drift og vedlikehold

Ansvars- og myndighetsområde

 • Ansvar for drift og vedlikehold av Bygdetunet bygg og uteområder. 
 • Ansvar for relevante HMS-krav innen drift og vedlikehold. 
 • Ivareta krav knyttet til vern og kulturhistoriske verdier

Organisatorisk plassering

Museumshåndverker / driftsleder skal samarbeide med daglig leder, antikvarisk leder, frivillige og eksterne fagmiljøer for å finne de beste løsningene samt gjennomføre en aktiv og faglig forsvarlig drift og utvikling av Bygdetunet.  
Museumshåndverker / driftsleder er underlagt og rapporterer til daglig leder.

Kompetanse og erfaring

 • Relevant utdannelse innen byggmester-, tømrer- eller snekkerfaget, gjerne med spesialkompetanse innenfor bygningsvern / antikvarisk arbeid
 • Erfaring med prosjektering og planlegging av bygg
 • Budsjettering (helst med kompetanse på kalkulasjonsprogram innenfor byggfag)
 • Økonomiforståelse (budsjett + regnskap)
 • Arbeidsledelse
 • Kvalitetssikring
 • Må ha førerkort og disponere egen bil

Ønskede egenskaper

 • Gode lederegenskaper preget av inkludering og evne til å motivere medarbeidere
 • Høy integritet med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert, løsningsorientert og kreativ
 • Initiativrik, tydelig og selvstendig arbeidsstil
 • Erfaring fra frivillig arbeid
 • Erfaring med / interesse for kulturminnevern og tradisjonshåndverk
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt.

Hva kan vi tilby?

 • Godt arbeidsmiljø med mye engasjement og entusiasme.
 • Mulighet til å være med å utvikle Bygdetunet, et fantastisk sted med mange muligheter.
 • Utviklingsmuligheter både personlig og faglig.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

Kontaktperson

Vibeke Clausen, daglig leder 
vibeke@lier-bygdetun.no   -  977 70 749

Søknadsfrist

1. september 2020.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post vibeke@lier-bygdetun.no  
eller 
Lier Bygdetun, v. Vibeke Clausen

Paradisbakkene 29

3403 Lier

Ansettelse

Senest 1. januar 2021