Svalgangshuset fra Helgerud

 

Svalgangshuset fra Helgerud er et av Liers eldste hus, opprinnelig fra annen halvdel av 1600-tallet.

Huset var laftet opp av grovt tømmer og ble opprinnelig malt rødt. På den ene langveggen, som her blir mot sør, krager 2. etasje ut over veggen i 1. etasje. Dette var mote på 1600-tallet og fram mot midten av 1700-tallet for byhus, og gjør det derfor sannsynlig at huset ble reist av en byborger som avlsgård eller lystgård. Det var på denne tiden svært vanlig at byborgere kjøpte bruk i omegnen for å dyrke grønnsaker til egen husholdning og for å nyte landlivets gleder.

Da bygningen ble demontert, kom en fint bevart innvendig rankedekor på tømmerveggene fram. Riksantikvaren har tidfestet denne til 1660-årene. bare ca. 20 bygninger i hele landet har bevart denne dekoren.

Svalgangshuset fra Helgerud ble åpnet 23. august 2020. Det kan i dag besøkes etter avtale. Huset er også åpent når vi har arrangement og åpen kafé.

Huset er gjenreist med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.