Kjona

Det kan se ut som et stabbur, men er et bygg der man tørket korn.

mm