Paradisbakkene - et fredet veiminne

Tett langs Bygdetunets østre grense går den gamle Kongeveien. Veiens historie starter med sølvfunnet i 1623 hvor to barn fant noen skinnende steiner i et område der de gjette sauer. Funnet ble starten på et industrieventyr på Kongsberg.

Ta kontakt

Paradisbakkene er en del av den gamle hovedveien mellom Kongsberg og Christiania. Den ble bygget rundt 1665 som en del av landets første offentlige kjørevei, og fredet som kulturminne i 2009. Som flere andre av de andre gamle hovedveiene kalles den også Kongevegen.

 

Østenfor Paradisbakkene ligger i motorveien E18 som ble bygget i årene 1967-1972, og der ble i 1975 Kjellstadbommen åpnet, Norges første bomstasjon. Veiene er begge kulturminner med nasjonal verdi. Fra toppen av Paradisbakkene er det utsikt både over Drammensfjorden og Lierdalen.