Tidsreisen

Sommerferietilbud for barn og unge der vi går 100 år tilbake i tid.

Ta kontakt

TIDSREISEN 2020 - avlyst

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse Tidsreisen 2020 pga. av korona-situasjonen. Dette gjør vi med tungt hjerte, for Tidsreisen er noe av det mest fantastiske som skjer på Bygdetunet i løpet av året. Men siden det er så usikre og vanskelige tider, ser vi ingen annen mulighet. INFORMASJON OM TIDSREISEN

Tidsreisen er et sommerferietilbud for barn og unge i Lier. Barna blir satt tilbake 100 år i tid, lærer om sin lokale historie og opplever tidsriktige aktiviteter. Dette er en «levende historieformidling» hvor både barn og voksne går inn i et rollespill på Lier Bygdetun.

I sentrum av fortellingen står Heg-gården, en storgård som venter
fint besøk. Verktøy må pusses og repareres, slåtten må gjennomføres, mye håndverk må gjøres og ikke minst mye mat må bli forberedt og laget. «Gårdsfolk», skuespillere, er hele tiden i arbeid på området for å sette rammene for opplevelsen.

De får besøk av en budeie som demonstrer melking av ku, hesjer på
gammelmåten med hest og slåmaskin, baker i vedfyrt bakerovn, vever, besøker bikuber, får en gammeldags skoletime og, sist men ikke minst, ta vare på dyrene på gården. Det blir i tillegg nok av tid til å boltre seg ute i vakre omgivelser på bygdetunet. Tidsreisen er en sommeropplevelse som barna nok sent glemmer!

Lier historielag, Lier Husflidslag, Lier, Røyken og Hurum Birøkterlag og Lier Bygdetun samarbeider med Lier kommune v/Kultur og fritid om dette unike tilbudet.

Alle barna får tildelt kostymer, vær OBS på at treskoene noen ganger kan gi litt gnagsår.


Tidsreise 1, uke 26:
onsdag til fredag
kl. 0830 – 1500

Tidsreise 2, uke 27:
mandag til onsdag
kl. 0830 – 1500


PÅMELDINGSFRISTSTED
Lier Bygdetun / oppmøte på P-plass
Paradisbakkene 29, 3403 Lier

KOSTNAD

kr. 1200,- pr. Tidsreise
(ingen søskenmoderasjon)
Faktura blir tilsendt.

Alt utstyr inkludert.

Intoleranse / allergi – meld fra.


KONTAKTPERSON
Trine Olafsen
Telefon: 32220255
Epost: trio@lier.kommune.no


For mer informasjon og påmelding, gå til Lieropplevelser.