Tidsreisen

Sommerferietilbud for barn og unge der vi går 100 år tilbake i tid.

Ta kontakt

TIDSREISEN

INFORMASJON OM TIDSREISEN

Tidsreisen er et sommerferietilbud for barn og unge i Lier. Hele Bygdetunet blir satt 100 år tilbake i tid. Barna lærer om sin lokale historie og opplever tidsriktige aktiviteter. Dette er en «levende historieformidling» hvor både barn og voksne går inn i et rollespill på Lier Bygdetun.

I sentrum av fortellingen står Heg-gården, en storgård som venter
fint besøk. Verktøy må pusses og repareres, slåtten må gjennomføres, mye håndverk må gjøres og ikke minst mye mat må bli forberedt og laget. «Gårdsfolk», skuespillere, er hele tiden i arbeid på området for å sette rammene for opplevelsen.

De får besøk av en budeie som demonstrer melking av ku, hesjer på
gammelmåten med hest og slåmaskin, baker i vedfyrt bakerovn, vever, besøker bikuber, får en gammeldags skoletime og, sist men ikke minst, ta vare på dyrene på gården. Det blir i tillegg nok av tid til å boltre seg ute i vakre omgivelser på bygdetunet. Tidsreisen er en sommeropplevelse som barna nok sent glemmer!

Lier historielag, Lier Husflidslag, Lier, Røyken og Hurum Birøkterlag og Lier Bygdetun samarbeider med Lier kommune v/Kultur og fritid om dette unike tilbudet.

Alle barna får tildelt kostymer. Alt utstyr er inkludert.

Ved intoleranse eller allergi – meld fra til kontaktperson for Tidsreisen.

TID

Tirsdagj - torsdag første uka av skoleferien.

kl. 0830 – 1500

STED

Lier Bygdetun / oppmøte på P-plass
Paradisbakkene 29, 3403 Lier

Påmelding og mer informasjon
Lieropplevelser.