Stabburet fra Foss

Stabburet er trolig det mest tradisjonsbundne huset på norske gårdstun. I Lier er gjerne de eldste stabburene på halvannen etasje med dør i gavlveggen og med saltak. Veggene er rette og i ukledd lafteverk uten "pynt" av noe slag. Stabburet fra Foss føyer seg inn i denne tradisjonen.

Historie

Stabburet er trolig oppført av lensmann Johannes Schultz som i 1756 kjøpte Foss gård og eiendommene rundt. Stabburet er blant de største i Lier, og det vitner om gårdens størrelse og betydning. Inntrykket forsterkes ved at bygningen har klokketårn, som er relativt sjeldent i Lier.

 

Da den store driftsbygningen på Foss brant i 1958, tok det også fyr i stabburet, men varmen ble snart slukket. Den ene langveggen fikk skader, og er derfor kledd. Stabburet er innredet med mjølbøler, saltholker og annet inventar som var vanlig på stabbur.