Besøk Lier Bygdetun

Uteområdet er åpent hele året, og alle er velkommen til å ta seg en spasertur. Bygningene er åpne under arrangementene og på søndager i sommerhalvåret. Man kan også avtale omvisning utenom åpningstidene.

Utviklingen av Lier Bygdetun

Bygdetunet eies og driftes som en privat, selvstendig stiftelse. Den får faste tilskudd fra Lier kommune og Lier Historielag, og mange frivillige drive en betydelig dugnadsinnsats.


Vivelstad skole, Heg Gjestgiveri, uthuset og stabburet var de første ferdigstilte bygningene rundt det sentrale tunet, sammen med Landhandelen som sto ferdig noe senere. Perseverkstedet, et snekkerverksted, ligger i tett tilknytning til tunet. 


Ferdig utbygd skal området i tillegg bestå av et komplett gårdstun og en husmannsplass. Da vil alle bygningene ligge naturlig plassert mellom oppdyrkede jorder, frukthage og lauvskog.


Lier Bygdetun blir det første gjennomførte flatbygdemuseum i Buskerud med flere ulike bygninger som er representative for vår region.

Planer framover

Hovedhuset fra Vestre Egge gård og Åsløkka husmannsplass er de neste byggene som skal påbegynnes i denne 4-årsperioden. Det som da gjenstår, og som vi regner med skal gjenreises den neste tiårsperioden, er 2 fjøs, 1 stall, 1 stabbur, 1 låve og 1 markahytte. Dersom vi holder samme takt i utviklingen, så anser vi dette som realistiske mål. Det planlegges å anlegge gårdsdam vår/sommer 2019. Det vil også settes opp gjerder slik at det kan gå beitedyr i sommerhalvåret. Dette vil gi et tidsriktig inntrykk og være populært hos publikum, samt gjøre det enklere å holde vegetasjonen nede. Vi har mottatt midler til å sette opp gjerder. De settes opp våren 2019.


Når alle husene er gjenreist på Lier Bygdetun, vil hele området fremstå som et samfunn fra tidligere tider med en komplett hovedgård og husmannsplass, samt et bygdesentrum. Plasseringen, avstanden mellom husene og tidsriktig kulturlandskap gir et autentisk inntrykk. Dette er unikt i Norge.

Våre bygninger og anlegg:

Heg Gjestgiveri

Gjestgiveriet er en toetasjes midtgangsbygning med preg av empire. Taket er et bratt...

Les mer

Helgerudbygningen

Helgerudbygningen er et av Liers eldste hus, opprinnelig fra annen halvdel av 1600-tallet... 

Les mer

Stabburet fra Foss

Stabburet er trolig det mest tradisjonsbundne huset på norske gårdstun... 

Les mer

Landhandel

Tatt ned på Skaugen gård og gjenreist på Lier Bygdetun 2012-2013... 

Les mer

Vivelstad skole

Bygningen er Liers første faste skolehus. Den ble gitt som gave av kjøpmann og trelasthandler...

Les mer

Utendørsamfiet

Midt i Lier Bygdetuns store eiendom ligger utendørsamfiet som ble bygd som en...

Les mer

Frukt og staudehagene

Lier er kjent som ei sentral fruktbygd, og kommunen har epleblomster som motiv i...

Les mer

Perseverkstedet

I 1908 startet brødrene Anders og Erik Pedersen Hennum dette trevareverkstedet på...

Les mer

Helleristninger

Det har bodd folk i Lier siden isen trakk seg tilbake for ca. 10 000 år siden. Her fant de...

Les mer

Paradisbakkene

Tett langs Bygdetunets østre grense går den gamle Kongeveien....

Les mer