Vivelstad skole

 

Historie

Denne historiske bygningen er en viktig del av hovedtunet på Lier Bygdetun og var den første som ble gjenreist.

Vivelstad skole representerer det første skolehuset i bygda der elevene fikk et fast tilholdssted og som avløste omgangsskoleordningen i et stort område av ytre Lier. I nær 150 år ble det undervist i huset, som lå i Vivelstaddalen. Kullet 1957/58 var det siste før skolen ble lagt ned og elevene overført til Høvik nye skole.

 

Skolen er bygget i første halvdel av 1700-tallet og påbygd en del år senere. Første eier var Casper von Cappelen (1798–1807). Skolehuset er fra 1810 og ombygd i 1857. Nedlagt i 1958. 

 

Vivelstad skole ble gjenreist på Lier Bygdetun 1996-1999.

 

Skolestua, slik den står i dag, ble brukt i undervisningen i storskolen (4.–7. klasse). Ved oppussingen ble det lagt vekt på at den skulle fremstå omtrent slik den var rundt 1920 med farger og inventar. Det aller meste av inventaret er det originale, men for å få et komplett antall pulter til en skoleklasse, er noen lånt fra Lågdalsmuseet. De minste pultene foran ble brukt i småskolebygningen.