VIL DU BIDRA

Oppbygging og drift av Lier Bygdetun er en stor oppgave!
Det ligger allerede mange tusen dugnadstimer bak det bygdetunet vi ser i dag, og det ligger også store investeringer sikret gjennom tilskudd og gaver. Uten lokal oppslutning over tid - intet bygdetun! Og uten fortsatt engasjement og innsats, blir det ikke mulig å holde bygdetunet og tusenårsstedet levende og aktivt som formidlingssted for historien og som møtested for en ny tid.
Dugnadsvenner er alltid velkomne!
På Bygdetunet finnes små og store oppgaver for alle med interesse for historien, eller med praktisk kompetanse og arbeidsglede ellers. Har du noen timer å avse, så kan vi love deg meningsfylt, variert og trivelig arbeid hos oss!
Ta kontakt med daglig leder Vibeke Clausen på telefon 977 70 749 eller e-post vibeke@lier-bygdetun.no

Gaver og pengestøtte - et viktig tilskudd til oppbyggingen!
Bygdetunet har opp gjennom årene mottatt mange gaver, både i form av pengestøtte og gjenstander. Det har gjort samlingen vår mer omfattende og kvalitetsrik, og har også gjort oppbyggingen av bygdetunet mulig.
Vi har fortsatt store oppgaver foran oss.

Vil du bidra til dette arbeidet, så ta kontakt!
Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.