EPLEFESTIVALEN

Velkommen til Eplefestivalen 2016 på Lier Bygdetun!

Søndag 25.september fra kl 11 -17. Eplefestivalen vil tradisjonen tro være et «markens grøde arrangement". Dette er et tradisjonelt marked med en samling av deltagere, med kortreist og egenproduserte varer. Vi ønsker å samle frukt- og grønnsaksdyrkere og andre som kan tilby tradisjonsmat, håndverksprodukter og lignende. Eplefestivalen har et variert program der epler og barn er i fokus.

Kontaktopplysninger Åsmund Johannessen
på e-post: aasmund.johannessen@lier-bygdetun.no eller på tlf: 99 37 30 30
Svarfrist for deltagelse: onsdag 31. august.

Vi ønsker en kort orientering om type virksomhet og produkter eller tjenester du ønsker å tilby. Vi reserverer oss retten til å velge aktører i forhold til tilgjengelig plass og tilbydere som gagner festivalen. Bilder av produktene kan bli etterspurt.

Velkommen til Lier Bygdetun!

Påmelding for markedsdeltagere Eplefestivalen 2016

*
*
*
*
*

Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.