Gjellebekk skanse 300 år

I år er det 300 år siden Gjellebekk skanse på Tranby i Lier kommune, bidro til å stoppe den svenske kong Karl den 12. fra å erobre Norge  i det som blir kalt «Den store nordiske krig» (1700-1720). De norske hovedstyrkene lå i mars 1716 ved Gjellebekk skanser, under general von Lützows ledelse og hans defensive forsvarsstrategi overfor en langt sterkere svensk militærstyrke.

Lier kommune marker jubileet på Gjellebekk skanse i et tett samarbeid med Lier Rotary, Lier Historielag, Ascheriske batteri, teatergruppa «Blott til lyst» og Buskerud fylkeskommune.

Her vil historien bli formidlet og illustrert på ulike måter gjennom taler, tablåer, og med soldater og musikk som skaper den rette atmosfæren.

Søndag 29. mai kl. 13 på Gjellebekk skanse (ved Obelisken - på Tranby)

Sommerutstilling på bygdtetunet om treffningen på
Gjellebekk skanse fra 5. juni til 25. september.

Tidsreisen 2016 - vil du bidra?

Vi trenger frivillige til å hjelpe til med de ulike oppgavene.
Kan det være noe for deg? Les mer her: frivillig_flyer_2016_2.pdf
DETTE SKJER
Åpent Bygdetun hver søndag i
juni - september kl. 12 - 16
med utstilling, åpne hus, aktiviteter og servering.
Det er mulig å komme på besøk til oss i ukedagene også.
Ta kontakt for gruppebestilling: 99 37 30 30


Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.