PUBLIKASJONER

Her kan du laste opp og skrive ut publikasjoner
Utgitt Tekst Link
2007
Infoskilt på kultursti
Bygdeborg
2007 Infoskilt på kultursti Edelløvskog 1
2007 Infoskilt på kultursti Edelløvskog 2
2007
Infoskilt på kultursti Eik
2007
Infoskilt på kultursti Flyttblokk
2007
Infoskilt på kultursti Gravhug
2007
Infoskilt på kultursti Rydningsrøys2007

Vivelstad skole
2007

Stabburet fra Foss
2007

Frukthagen
2007

Pradisbakkene
2007
Natur / kultursti

Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.