OM LIER BYGDETUN

Helt fra Lier Historielag ble stiftet i 1970 ble det arbeidet målbevisst for å få etablert et bygdetun i Lier.
Flere alternative tomter ble vurdert, bl.a. ved Høgdabakkene på Tranby, men valget falt til sist på Nedre Overn - et 140 mål stort og vakkert beliggende område ved Paradisbakkene. I 1989 ble eiendommen kjøpt av historielaget. Tidligere eier var Buskerud fylke, som eide denne som del av eiendommen til det psykiatriske sykehuset på Foss. Eiendommen ble deretter overdratt vederlagsfritt fra Lier Historielag til Stiftelsen Lier Bygdetun, som ble etablert i 1990 av Lier Historielag og Lier kommune.

Siden 1970-tallet har medlemmer av historielaget samlet gjenstander, bøker og fotografier fra Lier, og snart begynte også sikring og nedtaking av verneverdige bygninger som ellers ville blitt revet eller stått til forfall. I løpet av 20-30 år ble femten hus merket, fotografert, tatt ned og lagt forskriftsmessig til lagring for gjenoppbygging på bygdetunet. Samtlige bygninger er gitt vederlagsfritt til bygdetunet. Også innsamling av gamle frukttresorter og stauder ble en del av det omfattende vernearbeidet som blir utført på dugnad.

Da bygdetunet endelig hadde en egen eiendom å bygge på, ble frukthagen det første som kom på plass. De første gjenreiste bygninger ble Vivelstad skole og Heg gjestgiveri.

VEDTEKTER FOR LIER BYGDETUN

TUSENÅRSSTEDET LIER BYGDETUN

Lier Bygdetun ble valgt til Liers tusenårssted av kommunestyret i 1999. Som tusenårssted er selve møtestedet og kulturarenaen det sentrale - et sted for samhandling, kulturopplevelser og tilhørighet. Bygdetunet er et møtested med forankring i historien.

Som gave til tusenårsstedet ble det i tilknytning til åpningen i august 2000 også innviet et utendørsamfi opparbeidet med tilskuddsmidler fra både stat og kommune. Men det er hele bygdetunområdet og all formidling og aktivitet som skjer her som gjør stedet til Liers tusenårssted, alle liungers sted.

Bruk derfor stedet aktivt du også! Benytt deg av alle de tilbudene som allerede finnes her, og ta gjerne selv nye initiativ!
Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.