Barnas søndager

På søndagene i skoleferien i sommer har vi mange forskjellige aktiviteter for barnefamilier.

Ta kontakt

Verkstedene er åpne, det blir slåttedag, bienes dag, baking, spikking, sangleker og mye annet. 
Tid: kl. 12-16.

Gratis inngang.