HELLERISTNINGER, SKÅLGROPER 

OG GRAVHAUG

Det har bodd folk i Lier siden isen trakk seg tilbake for ca. 10 000 år siden. Her fant de dyrkbar jord, fiskevann og skog og der de kunne drive jakt. I Lier er det registrert mer enn 800 spor og kulturminner fra før 1537. På Bygdetunets eiendom ligger en gravhaug som trolig er fra yngre jernalder (år 550-1050).

Ta kontakt

Historie

Kommer...