STABBURET FRA FOSS

Stabburet er trolig det mest tradisjonsbundne huset på norske gårdstun. I Lier er gjerne de eldste stabburene på halvannen etasje med dør i gavlveggen og med saltak. Veggene er rette og i ukledd lafteverk uten "pynt" av noe slag. Stabburet fra Foss føyer seg inn i denne tradisjonen.
Stabburet er trolig oppført av lensmann Johannes Schultz som i 1756 kjøpte Foss gård og eiendommene rundt. Stabburet er blant de største i Lier, og det vitner om gårdens størrelse og betydning. Inntrykket forsterkes ved at bygningen har klokketårn, som er relativt sjeldent i Lier.
Da den store driftsbygningen på Foss brant i 1958, tok det også fyr i stabburet, men varmen ble snart slukket. Den ene langveggen fikk skader, og er derfor kledd.
Stabburet er innredet med mjølbøler, saltholker og annet
inventar som var vanlig på stabbur.

Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.