HELGERUDBYGNINGEN


Helgerudbygningen er et av Liers eldste hus, opprinnelig fra annen halvdel av 1600-tallet. Bygningen var da i halvannen etasje, men huset er bygd på et par ganger. Nå gjenreises det på bygdetunet som vårt eldste hus.
Huset var laftet opp av grovt tømmer og ble opprinnelig malt rødt. På den ene langveggen, som her blir mot sør, krager 2. etasje ut over veggen i 1. etasje. Dette var mote på 1600-tallet og fram mot midten av 1700-tallet for byhus, og gjør det derfor sannsynlig at huset ble reist av en byborger som avlsgård eller lystgård. Det var på denne tiden svært vanlig at byborgere kjøpte bruk i omegnen for å dyrke grønnsaker til egen husholdning og for å nyte landlivets gleder.
Da bygningen ble demontert, kom en fint bevart innvendig rankedekor på tømmerveggene fram. Riksantivaren har tidfestet denne til 1660-årene. bare ca 20 bygninger i hele landet har bevart denne dekoren.

Fordi huset har en anselig alder og har vært gjennom flere ombygginger og påbygginger, rommer huset også mange gåter.
Et spennende hus!
Helgerudbygningen
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2
 
 

Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.