FRUKT OG STAUDEHAGE

Til: Genressurssutvalget for kulturplanter, Lier 21.11.12.
V/Åsmund Asdal.

Melding om arbeid og virksomhet i Klonarkivet på Lier Bygdetun 2012.

Pomologisk Utvalg 2012: Kontaktperson Olav Garås, Anders Nøland, Kristoffer Hellum, Osmund Gilje, Bernt Frogner.
Varamedlemmer:Andreas Tveten, Harald Saue og Tor Finsrud.
Andreas Tveten døde 29/10 2012. Pomologisk Utvalg takker for god innsats og gode minner.
Endringer i klonarkivet 2012:
5 trær er fjernet. 8 nye trær er plantet som er et ledd i omplantningsplanen. Det er: 2 Clara Friis, 2 Herrepære, 2 James Grieve Rød, 2 Fanal + 2 Gravenstein til lærerhagen på Lier Bygdetun. Bioforsk Øst Landvik har levert trærne.
Epleheksekost ble påvist i 2011. Vi har forbud mot å omsette formeringsmateriale fra Lier Bygdetun av Malus spp. , pærer og plommer omfattes ikke av forbudet.
25. september hadde vi besøk av Dag-Ragnar Blystad, Åsmund Asdal og Arvid Berge (Mattilsynet). Hovedtema var epleheksekost. Interessant og lærerikt. Samtidig var Hege Haug-Omre fra Ekko P2 NRK her, og lagde et fint program om bevaring av fruktsorter, epleheksekost, bestemmelse av fruktsorter etc.
Plan for delvis omplanting av klonarkivet. For å erstattet kronpodete trær og samtidig få 2 av hver sort, er delvis forsinket. Trærne er bestilt hos Bioforsk Øst Landvik. Det vil gi oss en økning på 21 fruktsorter totalt.
Vi har levert 43 rotskudd av rotekte plommer/ kirsebær til div. steder på Øst- og Vestlandet i år.
Besøk i hagen 2012:
Vi merker en gledlig og stigende interesse for hagen, selv om sommeren har vært preget av mye regn og gråvær.

Vi har høstet epler og fordelt gratis til 3 sykehjem og 8 barnehager i nærområdet.

KULTURMINNEDAG OG EPLEFESTIVAL. Det var selvplukk i hagen. Vi hadde vakter som veiledet og svarte på spørsmål. Itillegg hadde vi stand for bestemmelse av fruktsorter som publikum hadde med seg. Nærmere 3000 besøkende som er ny rekord.

Utvalgets medlemmer + medhjelpere (Torleif Sørum, John Andresen, Turid Linge, Hans Skjærvold, Knut Søhus, Aud Garås) har sørget for godt dugnadsarbeid. Vi leier hjelp til sprøyting mot sykdommer og skadegjørere. En av utvalgets medlemmer kommer med greinknuser og en annen sprøyter under trerekkene. Lier kom. Parkvesen slår grasset i hagen. Trærne er i god kultur til tross for at de aldri er tilført gjødsel.

Vi vil takke for driftsstøtte som faktisk er helt nødvendig for at klonarkivet kan drives og presenteres på en god måte.

Med vennlig hilsen og ønske om fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer.
For Pomologisk Utvalg Lier Bygdetun.
Olav Garås
Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.