EPLEFESTIVALEN


Dato for Eplefestivalen 2019 er 15. september.


Påmelding for markedsboder starter så snart vi har ny hjemmeside på plass.

For mer informasjon:
Vibeke Clausen
E-post: vibeke@lier-bygdetun.no
Mobil: 977 70 749


Ingen filer

Historien til Eplefestivalen
Norsk frukt, kultur og folkeliv

Tekst: John Willy Jacobsen, Lier Historielag

Sommeren 1989 reiste noen norske og svenske jordbærdyrkere til Florida for å studere dyrkingsmetoder for jordbær. Blant disse var styreleder for Landbrukets Fagsenter Østlandet, gårdbruker Rolv Eriksrud fra Egge i Lier og fylkesgartner Sverre Kråkevik fra Hedmark. I den amerikanske solskinnsstaten fikk de også med seg den årlige jordbærfestivalen. Denne ideen må vi kunne overføre til Norge, mente de. Og de handlet raskt. I 1990 ble den første jordbærfestivalen arrangert i Ringsaker. Året etter kom Eplefestivalen i gang i Lier. Hvert år har den samlet flere tusen mennesker fra et stort distrikt.


Eplefestivalen ble dratt i gang av Rolv Eriksrud sammen med daværende daglig leder for Landbrukets Fagsenter, Harald O. Buttedahl. Hensikten var å presentere norsk kvalitetsfrukt i direkte kontakt med forbrukerne. Virkemidlene skulle være informasjon om hvordan norsk frukt dyrkes, demonstrasjoner, smaksprøver og salg av epler.
Tanken ble til suksess. Den første festivalen fant sted på Foss gård 19. og 20. oktober 1991 i regi av Landbrukets Fagsenter i samarbeid med fruktdyrkere fra Vestfold, Telemark og Buskerud. Flere lag og foreninger ble også trukket med i programmet. Rundt 2300 personer besøkte festivalen.

I 1992 ble den lagt til St. Hallvard videregående skoles uteområde og aula. På skoleplassen gjenskapte medlemmer fra Lier Historielag en gammel torghandel med frukt og andre jordbruksprodukter. Dette er ett av flere eksempler på mangfoldet av kulturaktiviteter i kommunen som også kom til å prege programmene fremover. Dessuten har barns møte med levende dyr, kjøring med hest og hoppe i høyet vært morsomme innslag helt fra de første årene. Slik har festivalen alltid vært et hyggelig familiearrangement, for øvrig fri for musikk og popartister!
I 1995 ble festivalen flyttet til Lier videregående skole på Jensvoll. Der kom den til å bli helt til 2011.

Ved et veiskille
I 2011 ble Eplefestivalen arrangert for 20. gang med rundt 7000 besøkende. Tallet hadde variert år for år, men stort sett ligget rundt 6500 fordelt over to dager. 2010 skilte seg ut som et rekordår med 8000-9000 besøkende.
En festival med stor suksess i 20 år! Men i 2011 så det ut til å gå mot slutten. Gjennom årene hadde den vært organisert og drevet av forskjellige styrer og organisasjoner og med mange frivillige ildsjeler. Fra 2007 ble Eplefestivalen BA arrangert av en liten gruppe frukt- og bærdyrkere som ønsket å holde liv i den. Men disse, som hadde gjort arrangementet mulig, falt gradvis fra, og det lot seg ikke gjøre å trekke den yngre generasjonen med.
Organiseringen av festivalen sto derfor ved et veiskille. I oktober 2011 vedtok styret at neste års festival ikke kom til å bli gjennomført. Men styret ønsket nye krefter velkommen, og medlemmene ville stå til disposisjon overfor dem som ønsket å drive videre.

Over til Lier Bygdetun
I 2012 overtok Stiftelsen Lier Bygdetun ansvaret som arrangør i tett samarbeid med Lier kommune, kultur og fritid og med bistand fra fruktdyrkere og andre frivillige. I flere år hadde kulturminnedagen blitt avviklet på bygdetunet. Nå ble disse to arrangementene slått sammen, men begrenset til en dags gjennomføring. En verdifull tilvekst som kom til å gli fint inn i bygdetunets intensjon om å være et sted der lokalhistorien formidles i et levende miljø, og der voksne og barn kan hygge seg sammen.
Det ble suksess fra første år med 3500 besøkende. Og suksessen fortsatte de neste årene med økte besøkstall. I år møtes vi for 5. gang på Lier Bygdetun.

Velkommen til Eplefestivalen.

Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.