NYHETER

PÅMELDING TIL TIDSREISEN ER STARTET.

Hvert år, i starten av skoleferien, arrangeres ferietilbudet Tidsreisen på Lier bygdetun. Her kan barna reise 100 år tilbake i tid, gjennom flere dager med spennende aktiviteter og opplevelser. Tilbudet er for barn på 8 - 13 år og koster ca kr 1000. På grunn av veldig stor pågang er man ikke garantert plass ved påmelding, det er vanligvis ventelister, og barn som ikke har deltatt tidligere prioriteres. Lier Kommune samarbeider om Tidsreisen med Lier Husflidslag, Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier, Røyken og Hurum Birøkterlag.

Påmeldingen til Tidsreisen er nå åpnet på Lier kommunes hjemmeside: http://lieropplevelser.no/aktiviteter/friluftsskoler/

Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.