KONTAKT OSS

Besøk- og postadresse:
Stiftelsen Lier Bygdetun,
Paradisbakkene 29, 3403 Lier.

Kontakt: mandag til fredag kl 09:00 - 15:00
Telefon: 995 58 901 / 32 84 69 25
E-post: post@lier-bygdetun.no

Daglig leder
Benedicte Jaougou
Telefon: 995 58 901
E-post: benedicte@lier-bygdetun.no

Utleie- og arrangementansvarlig
Benedicte Jaougou
Telefon: 995 58 901
E-post: benedicte@lier-bygdetun.no

Konservator / faglig leder
Aasmund Lyhus
Telefon: 32 84 69 25
E-post: aasmund.lyhus@lier-bygdetun.no

Styreleder Stiftelsen Lier Bygdetun
Åsmund Johannessen
Telefon: 99 37 30 30
E-post: aasmund.johannessen@lier-bygdetun.no

Arrangementkomite
Leder:
Britt Fjeld
Telefon: 918 16 855
E-post: brittfjeld49@gmail.com

Pomologisk utvalg
Leder:
Olav Garås
Telefon: 920 41 610
E-post: olav.garas@getmail.no

Rose og staudeutvalget
Leder:
Anne-Marie Heggemsnes
Telefon: 412 99 543
E-post: annemarie@lifi.no

Bakstegruppe
Leder:
Britt Fjeld
Telefon: 918 16 855
E-post: brittfjeld49@gmail.com


Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.