JULEMARKED

Velkommen til julemarkedet 2017 på Lier Bygdetun!

Søndag 10.desember fra kl 12 -17.


Påmelding for boddeltagere julemarkedet 2017

Ved spørsmål kontakt med Benedicte Jaougou E-post: benedicte@lier-bygdetun.no
Telefon: 995 58 901
*
*
*
*
*
*
Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.