LIER BYGDETUN

EPLEFESTIVALEN

Velkommen til Eplefestivalen 2016 på Lier Bygdetun!

Søndag 25.september fra kl 11 -17. Eplefestivalen vil tradisjonen tro være et «markens grøde arrangement". Dette er et tradisjonelt marked med en samling av deltagere, med kortreist og egenproduserte varer. Vi ønsker å samle frukt- og grønnsaksdyrkere og andre som kan tilby tradisjonsmat, håndverksprodukter og lignende. Eplefestivalen har et variert program der epler og barn er i fokus.

Påmelding for markedsdeltagere Eplefestivalen 2016

*
*
*
*
*
Kontaktopplysninger Åsmund Johannessen
på e-post: aasmund.johannessen@lier-bygdetun.no eller på tlf: 99 37 30 30
Svarfrist for deltagelse: onsdag 31. august.

Vi ønsker en kort orientering om type virksomhet og produkter eller tjenester du ønsker å tilby. Vi reserverer oss retten til å velge aktører i forhold til tilgjengelig plass og tilbydere som gagner festivalen. Bilder av produktene kan bli etterspurt.

Velkommen til Lier Bygdetun!

Idium Web+